Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-12

 

1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Nie doprowadzamy do powstania dram, nie uczestniczymy w nich.

1.2.

Nie umieszczaj treści na kanałach związanych z gildią, które mogą zaszkodzić jej lub jej członkom (treści zakazane prawnie itp.).

1.3.

Przestrzegaj regulaminu i postanowień World of Warcraft.

1.4.

Godnie reprezentuj gildie w świecie gry.

1.5.

Na kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. (nie licząc uwzględnionych w punkcie 1.2.), ale niektóre tematy posiadają swoje kanały tematyczne gdzie treści z nimi związane powinny być umieszczane. Dodatkowo wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.

1.6.

W interesie członków gildii jest śledzenie życia gildii. Gildia nie odpowiada za przegapienie wydarzenia przez członków gildii jeśli ci sami się nim nie zainteresowali.

1.7.

World of Warcraft to gra, która ma nam sprawiać przyjemność więc członkowie gildii zobowiązani są do oddzielania swojego życia od rozgrywki. Przykładowo wyładowywanie się na innych po ciężkim dniu jest zabronione.

1.8.

Nie zawsze wszyscy będą się lubić i dogadywać, jednak nie powinno to przeszkadzać w czerpaniu przyjemności z gry. Jeśli dojdzie do konfliktu, osoby zwaśnione mogą liczyć na mediacje oficera, a nawet powinny z niej skorzystać.

1.9.

W razie jakichkolwiek niedogodnień zawsze można skontaktować się z oficerem i/lub Guild Masterem.

1.10.

Oficer odpowiedzialny za zasoby gildii posiada rangę `Oficer`, `Oficer (Ekonomia)`.

1.11.

Oficer odpowiedzialny za rekrutację jest posiada rangę `Oficer`, `Oficer (Rekrutacja)`.

1.12.

Oficer odpowiedzialny za wsparcie raid leader’a posiada rangę `Oficer`, `Oficer (PVE)`.

1.13.

Na Discord nick musi mieć formę <nazwa main'a>[ (<opcjonalna ksywa>)], np. Nutkah (Nuta), Rapth (Pagan), Sivion.

   

2.

PVE

2.1.

Postanowienia ogólne

2.1.1.

Od osoby uczestniczącej w wydarzeniach PVE oczekuje się przygotowania teoretycznego, zasobowego jak i przygotowania odpowiedniego ekwipunku, tzn. znajomości taktyk, posiadania flasków, potów, itp. oraz odpowiednio oenchantowanego, ogemowanego ekwipunku.

2.1.2.

Dostępność jedzenia na wydarzeniach PVE zobowiązuje się pokryć gildia w miarę możliwości ekonomicznych.

2.1.3.

Naprawę ekwipunku w czasie wydarzeń PVE częściowo pokrywa gildia w miarę możliwości ekonomicznych.

2.1.4.

Tzw. `transakcje wiązane` nie są akceptowane, tj. w głównym składzie PVE niedopuszczalne jest by taka sytuacja wystąpiła. Za `transakcję wiązaną` uznaje się dołączenie do wydarzenia PVE "grupy" osób blisko ze sobą związanych, np. małżeństwo, para, rodzeństwo, `grupę znajomych, która musi zawsze ze sobą grać` itp. Oficer PVE (np. Raid Leader) ma prawo zignorować tą zasadę wg. swojego uznania.

2.1.5.

Jeśli osoba, która zobowiązała się do udziału w wydarzeniu PVE nie jest w stanie się na nim pojawić z nagłych przyczyn jest proszona o skontaktowanie się z jednym z oficerów i przekazaniu tej informacji. Szanujmy swój czas.

2.1.6.

Osoba z rangą `Veteran` zobowiązana jest do rozwijania swojej postaci w czasie poza wydarzeniami PVE.

2.1.7.

Oficer PVE może wymagać posiadania konkretnych addonów od uczestników wydarzenia PVE.

2.1.8.

Od uczestników wydarzeń PVE wymagane jest posiadanie sprzętu do grania i połączenia internetowego pozwalającego na pełną skuteczność w czasie rozgrywki.

2.1.9.

Podczas wydarzeń PVE wymagana jest obecność na czacie głosowym. Udzielanie się na nim nie jest wymagane ale jest wskazane. Osoby nieśmiałe zachęcane są do kontaktowania się z oficerami w celu ćwiczenia swojej odwagi.

2.1.10.

Czat głosowy powinien być skupiony na temacie danego wydarzenia PVE. Nieistotne tematy nie powinny być poruszane. Wraz z postępami i rozwojem postaci ten punkt może być rzadziej przestrzegany do momentu aż nie zacznie drastycznie wpływać na skuteczność grupy.

2.1.11.

Uczestnictwo w wydarzeniu PVE na alcie jest możliwe po zgodzie oficera PVE (np. Raid Leader'a).

2.1.12.

Rage quit podczas wydarzenia PVE może poskutkować drastycznymi konsekwencjami.

2.1.13.

Krytykowanie innych jest dozwolone pod warunkiem przekazywania tej krytyki w przystępny sposób. Sarkastyczne czy nieprzyjemne podejście podczas przekazywania krytyki jest niedopuszczalne.

2.1.14.

Osoby planujące dłuższą przerwę od gry proszone są o informowanie o tym oficera PVE.

   

2.2.

Raidy

2.2.1.

Raidy odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Dni i godziny raidowania są stałe. Każdy raid posiada wpis w kalendarzu.

2.2.2.

Raid rozpoczyna się o stałej wskazanej godzinie. Rozpoczęcie raidu oznacza rozpoczęcie rozgrywki wew. instancji (np. pierwszy pull trashu). Zaproszenia do drużyny rozpoczynają się 15 minut przed raidem. Osoby zapisane na raid są zobowiązane do pojawienia się w wyznaczonym wcześniejszym czasie.

2.2.3.

Raid Leader ma prawo do decydowaniu o składzie grupy.

2.2.4.

Jeśli grupa nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych, gracze o wyższej randze mają pierwszeństwo, chyba, że oficer PVE (np. Raid Leader) zadecyduje inaczej.          

2.2.5.

Podejście do danego bossa trwa do śmierci bossa, śmierci całego raidu lub polecenia „wipe”. Polecenie „wipe” może zostać wydane tylko przez Raid Leader’a lub wyznaczoną przez nigo osobę.

   

2.3.

Mythic+

2.3.1.

Brak postanowień.

   

2.4.

Torghast

2.4.1.

Brak postanowień.

 

 

2.5.

Dystrybucja lootu

2.5.1.

Loot dystrybuowany jest poprzez system `Personal Loot`.

2.5.2.

W sytuacji gdy ktoś nie potrzebuje otrzymanego przedmiotu zachęcany jest do przekazania tej informacji oficerowi PVE a następnie przekazanie przedmiotu wskazanemu graczowi. Gracze zainteresowani danym niepotrzebnym przedmiotem zgłaszają taką informacje oficerowi PVE, który następnie prosi o wykonanie /roll lub wskazuje osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. W przypadku całkowitego braku zainteresowania przedmiotem, uczestnicy wydarzenia PVE zachęcani są do zdisenchantowania go i przekazania (przekazanie jest dobrowolne) oficerowi ekonomicznemu w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby).

2.5.3.

W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, który nie jest potrzebny, uczestnicy wydarzenia PVE zachęcani są do przekazania go oficerowi ekonomicznemu w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie jest dobrowolne.

 

 

3.

PVP

3.1.

Brak postanowień

   

4.

Rangi

4.1.

Opis rang

4.1.1.

Guild Master - Główna osoba zarządzaniąca gildią.

4.1.2.

Oficer - pomagajaąw zarządzaniu gildią.

4.1.3.

Veteran - Ranga przeznaczona dla osób, które mocno angażują się w życie gildii, są stałymi bywalcami na raidach, innych wydarzeniach PVE czy wydarzeniach PVP.

4.1.4.

Member - Ranga dla osób, które spędziły w gildii więcej czasu.

4.1.5.

Initiate - Ranga początkowa.

4.1.6.

Alt Oficera - Ranga dla pozostałych postaci oficerów.

4.1.7.

Alt - Ranga dla pozostałych postaci członków gildii.

4.1.8.

Offline - Ranga dla członków gildii, którzy nie logowali się od dłuższego czasu.

 

 

4.2.

Rangi specjalne

4.2.1.

Rangi specjalne to rangi, które uściślają obowiązki osoby, która taką rangę posiada. Są rozwinięciem rang opisanych w rozdziale 4.1. W grze reprezentowane są poprzez odpowiednią notkę. Na serwerze głosowym (Discord) poprzez przypisaną dodatkową rangę.

4.2.2.

Opis rang specjalnych

4.2.2.1.

Oficer (Ekonomia) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się również zarządzaniem gildyjnym bankiem i funduszem, sprzedażą przedmiotów pozyskanych podczas gildyjnych wydarzeń, zakupem przedmiotów użytecznych na wydarzeniach (np. jedzenie, flaski, poty, itp.).

4.2.2.2.

Oficer (Rekrutacja) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się również zarządzaniem i przeprowadzaniem procesu rekrutacji.

4.2.2.3.

Oficer (PVE) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się wsparciem raid leader’a.

 

 

4.2.

Zmiana rangi

4.2.1.

W przypadku dłuższego czasu nieaktywności następuje degradacja do rangi `Offline`.

4.2.2.

Promocja na rangę `Member` następuje po pewnym czasie spędzonym w gildii.

4.2.3.

Promocja na rangę `Veteran` następuję po decyzji oficera związanego z PVE lub PVP.

 

 

5.

Priorytety decyzyjności:

5.1.

Ogólne: `Guild Master` > `Oficer`

5.2.

Raid: `Raid Leader` > `Oficer (PVE)` > `Guild Master` > `Oficer`

5.3.

Rekrutacja: `Oficer (Rekrutacja)` > `Guild Master` > `Oficer`

5.4.

Ekonomia: `Oficer (Ekonomia)` > `Guild Master` > `Oficer`

   

6.

Postanowienia końcowe

6.1.

Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie.

6.2.

Dziel się swoimi opiniami i propozycjami, każda zostanie wysłuchana.

6.3.

Niestosowanie się do regulaminu może skutkować usunięciem z gildii.

6.4.

`Guild Master` w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z regulaminem.


Zmiany

2020-10-12

Zmienione punkty regulaminu

  • 1.5. W kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. jednakże wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.W kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. (nie licząc uwzględnionych w punkcie 1.2.), ale niektóre tematy posiadają swoje kanały tematyczne gdzie treści z nimi związane powinny być umieszczane. Dodatkowo wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.
  • 1.13. Obecność na Discord wymaga użycia nazwy głównej postaci z gry jako pseudonimuNa Discord nick musi mieć formę <nazwa main'a>[ (<opcjonalna ksywa>)], np. Nutkah (Nuta), Rapth (Pagan), Sivion.

2020-09-12

Nowe punkty regulaminu

  • 2.2.5. Podejście do danego bossa trwa do śmierci bossa, śmierci całego raidu lub polecenia „wipe”. Polecenie „wipe” może zostać wydane tylko przez Raid Leader’a lub wyznaczoną przez nigo osobę.

Zmienione punkty regulaminu

  • 2.5.2. [...] go i przekazania (przekazanie nie jest obowiązkoweprzekazanie jest dobrowolne) oficerowi ekonomicznemu [...]
  • 2.5.3. [...] finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie nie jest obowiązkowe.Przekazanie jest dobrowolne. [...]