Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-29

1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Nie doprowadzamy do powstania dram, nie uczestniczymy w nich.

1.2.

Nie umieszczaj treści na kanałach związanych z gildią, które mogą zaszkodzić jej lub jej członkom (treści zakazane prawnie itp.).

1.3.

Przestrzegaj regulaminu i postanowień World of Warcraft.

1.4.

Godnie reprezentuj gildie w świecie gry.

1.5.

Na kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. (nie licząc uwzględnionych w punkcie 1.2.), ale niektóre tematy posiadają swoje kanały tematyczne gdzie treści z nimi związane powinny być umieszczane. Dodatkowo wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.

1.6.

W interesie członków gildii jest śledzenie życia gildii. Gildia nie odpowiada za przegapienie wydarzenia przez członków gildii jeśli ci sami się nim nie zainteresowali.

1.7.

World of Warcraft to gra, która ma nam sprawiać przyjemność więc członkowie gildii zobowiązani są do oddzielania swojego życia od rozgrywki. Przykładowo wyładowywanie się na innych po ciężkim dniu jest zabronione.

1.8.

Nie zawsze wszyscy będą się lubić i dogadywać, jednak nie powinno to przeszkadzać w czerpaniu przyjemności z gry. Jeśli dojdzie do konfliktu, osoby zwaśnione mogą liczyć na mediacje oficera, a nawet powinny z niej skorzystać.

1.9.

W razie jakichkolwiek niedogodności zawsze można skontaktować się z oficerem i/lub Guild Masterem.

1.10.

Na Discord nick musi mieć formę <nazwa main'a>[ (<opcjonalna ksywa>)], np. Nutka (Nuta), Rapth (Pagan), Sivion.

   

2.

PVE

2.1.

Postanowienia ogólne

2.1.1.

Od osoby uczestniczącej w wydarzeniach PVE oczekuje się przygotowania teoretycznego, zasobowego jak i przygotowania odpowiedniego ekwipunku, tzn. znajomości taktyk, posiadania flasków, potów, itp. oraz odpowiednio oenchantowanego, ogemowanego ekwipunku.

2.1.2.

Dostępność jedzenia na wydarzeniach PVE zobowiązuje się pokryć gildia w miarę możliwości ekonomicznych.

2.1.3.

Naprawę ekwipunku w czasie wydarzeń PVE częściowo pokrywa gildia w miarę możliwości ekonomicznych.

2.1.4.

Tzw. `transakcje wiązane` nie są akceptowane, tj. w głównym składzie PVE niedopuszczalne jest by taka sytuacja wystąpiła. Za `transakcję wiązaną` uznaje się dołączenie do wydarzenia PVE "grupy" osób blisko ze sobą związanych, np. małżeństwo, para, rodzeństwo, `grupę znajomych, która musi zawsze ze sobą grać` itp. Na prośbę `Raid Leader` ten punkt może zostać zignorowany.

2.1.5.

Jeśli osoba, która zobowiązała się do udziału w wydarzeniu PVE nie jest w stanie się na nim pojawić z nagłych przyczyn jest proszona o skontaktowanie się z jednym z oficerów i przekazaniu tej informacji. Szanujmy swój czas.

2.1.6.

Osoba z rangą `Veteran` zobowiązana jest do rozwijania swojej postaci w czasie poza wydarzeniami PVE.

2.1.7.

Raid Leader może wymagać posiadania konkretnych addonów od uczestników wydarzenia PVE.

2.1.8.

Od uczestników wydarzeń PVE wymagane jest posiadanie sprzętu do grania i połączenia internetowego pozwalającego na pełną skuteczność w czasie rozgrywki.

2.1.9.

Podczas wydarzeń PVE wymagana jest obecność na czacie głosowym. Udzielanie się na nim nie jest wymagane ale jest wskazane. Osoby nieśmiałe zachęcane są do kontaktowania się z oficerami w celu ćwiczenia swojej odwagi.

2.1.10.

Czat głosowy powinien być skupiony na temacie danego wydarzenia PVE. Nieistotne tematy nie powinny być poruszane. Wraz z postępami i rozwojem postaci ten punkt może być rzadziej przestrzegany do momentu aż nie zacznie drastycznie wpływać na skuteczność grupy.

2.1.11.

Uczestnictwo w wydarzeniu PVE na alcie jest możliwe po zgodzie raid leader'a.

2.1.12.

Rage quit podczas wydarzenia PVE może poskutkować drastycznymi konsekwencjami.

2.1.13.

Krytykowanie innych jest dozwolone pod warunkiem przekazywania tej krytyki w przystępny sposób. Sarkastyczne czy nieprzyjemne podejście podczas przekazywania krytyki jest niedopuszczalne.

2.1.14.

Osoby planujące dłuższą przerwę od gry proszone są o informowanie o tym oficera.

   

2.2.

Raidy

2.2.1.

Raidy odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Dni i godziny raidowania są stałe. Każdy raid posiada wpis w kalendarzu.

2.2.2.

Raid rozpoczyna się o stałej wskazanej godzinie. Rozpoczęcie raidu oznacza rozpoczęcie rozgrywki wew. instancji (np. pierwszy pull trashu). Zaproszenia do drużyny rozpoczynają się 15 minut przed raidem. Osoby zapisane na raid są zobowiązane do pojawienia się w wyznaczonym wcześniejszym czasie.

2.2.3.

Raid Leader ma prawo do decydowaniu o składzie grupy.

2.2.4.

Jeśli grupa nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych, gracze o wyższej randze mają pierwszeństwo, chyba, że Raid Leader zadecyduje inaczej.

2.2.5.

Podejście do danego bossa trwa do śmierci bossa, śmierci całego raidu lub polecenia „wipe”. Polecenie „wipe” może zostać wydane tylko przez Raid Leader’a lub wyznaczoną przez nigo osobę.

2.2.6.

Raidowanie Altami

2.2.6.1.

O uczesnictwie alta na raidzie decyduje `Raid Leader`.

2.2.6.2.

Na raid moze przyjść ograniczona liczba altów. Osoba chcąca przyjść na raid altem musi to wystarczająco wcześnie zgłosić `Raid Leaderowi`.

2.2.6.3.

Dopuszczlane jest raidowanie altami pod warunkiem, że nie zaburzy to składu raidowego ani postępów na danym raidzie. Przykładowo gdy tank chciałby przyjsć jako healer musi być osoba w raidzie, która zajmie jego miejsce jako tanka.

2.2.6.4.

Osoba, która przyszła na raid altem musi być gotowa do zmiany na maina w każdej chwili. Moment ten wskazuje `Raid Leader`.

2.2.6.5.

Alt nie może zakłócać zasad dystrybuji lootu.

2.2.7.

Zaproszenia na raid.

2.2.7.1.

Aby otrzymać zaproszenie na raid nie trzeba zapisywać się do kalendarza.

2.2.7.2.

Zaproszenia odbywają się podstawie tego jak dana osoba może raidować. Wyznaczone są następujące opcje:

 • CORE - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Ma najwyższy priorytet i pewny spot. Jest zobowiązana do poinformowania oficera przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
 • FULL - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Tak długo jak są miejsca i możliwości ma pewny spot. Ma szanse przejść do CORE po nieokreślonym czasie. Jest zobowiązana do poinformowania oficera przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
 • SEMI - Osoba, która raiduje od czasu do czasu. Jej obecność na raidzie nie jest wymagana. Tak długo jak są miejsca, możliwości i chęci to dostanie zaproszenie na raid. Ma niski priorytet.
 • Wszyscy pozostali - Osoby, które raczej nie raidują. Obecność na raidzie nie jest wymagana. Tak długo jak są miejsca, możliwości i chęci to dostaną zaproszenie na raid. Mają najniższy priorytet.

 

2.2.7.3.

Odpowiednia klasyfikacja ustalana jest podczas rekrutacji i dalszego wspólnego grania. Jeśli ktoś z SEMI lub niżej chciałby przejść na FULL (lub w drugą stronę) powinien skontaktować się z oficerem.

2.2.7.4.

Obecna klasyfikacja jest zawsze dostępna pod konkretnym linkiem znajdującym się w miejscu do tego przeznaczonym (np. kanał Discord poświęcony PVE).

   

2.3.

Mythic+

2.3.1.

Brak postanowień.

   

2.4.

Torghast

2.4.1.

Brak postanowień.

 

 

2.5.

Dystrybucja lootu

2.5.1.

Loot dystrybuowany jest poprzez system `Personal Loot`.

2.5.2.

Przedmioty BoP - W sytuacji, gdy ktoś nie potrzebuje otrzymanego przedmiotu jest zobligowany przekazać tą informację do oficera. Po takiej informacji oficer prosi o wykonanie `/roll` lub w wyjątkowych sytuacjach wskazuję osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. Osoba wskazana przez oficera lub w przypadku wykonywania rolli osoba z najwyższym wynikiem otrzymuje przedmiot. W przypadku, gdy będzie kilka takich samych przedmiotów i wielu zainteresowanych, kolejne najwyższe rolle lub wskazane osoby, otrzymują kolejne przedmioty. W przypadku, gdy zwycięzca `roll'a` zrezygnuje z otrzymania przedmiotu, otrzymuje go osoba z kolejnym najwyższym wynikiem. W przypadku całkowitego braku zainteresowania przedmiotem, właściciel przedmiotu ma dowolność w rozporządzaniu nim. Wszelkie spory i decyzje są rozwiązywane i wykonywane zgodnie z priorytetem opisanym w punkcie 6.2 regulaminu.

2.5.3.

Przedmioty BoE - W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, właściciel jest zachęcany do przekazania go osobie, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.5.2. Osoba, która otrzyma dany przedmiot musi go założyć i wyczyścić z niego flagę BoE. Jeśli dany przedmiot nie jest nikomu potrzebny właściciel musi przekazać go oficerowi w celu sprzedaży i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby).

2.5.4.

Priorytetyzacja dystrybucji lootu: `main spec` > `off spec` > `alt`.

   

3.

PVP

3.1.

Brak postanowień

   

4.

Rangi

4.1.

Opis rang

4.1.1.

Guild Master - Główna osoba zarządzaniąca gildią.

4.1.2.

Oficer - pomagajaąw zarządzaniu gildią.

4.1.3.

Veteran - Ranga przeznaczona dla osób, które mocno angażują się w życie gildii, są stałymi bywalcami na raidach, innych wydarzeniach PVE czy wydarzeniach PVP.

4.1.4.

Member - Ranga dla osób, które spędziły w gildii więcej czasu.

4.1.5.

Initiate - Ranga początkowa.

4.1.6.

Alt Oficera - Ranga dla pozostałych postaci oficerów.

4.1.7.

Alt - Ranga dla pozostałych postaci członków gildii.

4.1.8.

Offline - Ranga dla członków gildii, którzy nie logowali się od dłuższego czasu.

 

 

4.2.

Zmiana rangi

4.2.1.

W przypadku dłuższego czasu nieaktywności następuje degradacja do rangi `Offline`.

4.2.2.

Promocja na rangę `Member` następuje po pewnym czasie spędzonym w gildii.

4.2.3.

Promocja na rangę `Veteran` następuję po decyzji oficerów.

 

 

5.

Notka gildijna w rosterze:

5.1.

Notka gildyjna w rosterze powinna spełniać następujący format: `MR[ / OR]<; MAIN>[; Text]`; gdzie:
 • MR - Main role, np. TANK, HEAL, MDPS, RDPS
 • OR - Off role, np. TANK, HEAL, MDPS, RDPS
 • [] - element opcjonalny
 • <; MAIN> - Jeśli postać to alt to po średniku musi zawierać nazwę maina
 • Text - dowolny text
Przykłady:
 • Hiacynthia - Notka: `HEAL / RDPS ; Nutka`
 • Nutka - Notka: `MDPS`

 

 

6.

Priorytety decyzyjności:

6.1.

Ogólne: `Guild Master` > `Oficer`

6.2.

Raid: `Raid Leader` > `Guild Master` > `Oficer`

6.3. RBG: 'PVP Leader` > `Guild Master` > `Oficer`
   

7.

Postanowienia końcowe

7.1.

Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie.

7.2.

Dziel się swoimi opiniami i propozycjami, każda zostanie wysłuchana.

7.3.

Niestosowanie się do regulaminu może skutkować usunięciem z gildii.

7.4.

`Guild Master` w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z regulaminem.


Zmiany

2021-06-19

Zmienione

 • 2.5.3. Przedmioty BoE - W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, właściciel jest zachęcany do przekazania go osobie, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.5.2. Osoba, która otrzyma dany przedmiot musi go założyć i wyczyścić z niego flagę BoE. Jeśli dany przedmiot nie jest nikomu potrzebny właściciel jest zachęcany do przekazaniawłaściciel musi przekazać go oficerowi w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie jest dobrowolne.

2021-05-29

Usunięte punkty regulaminu

 • 1.10. - Oficer odpowiedzialny za zasoby gildii posiada rangę `Oficer`, `Oficer (Ekonomia)`.
 • 1.11. - Oficer odpowiedzialny za rekrutację jest posiada rangę `Oficer`, `Oficer (Rekrutacja)`.
 • 1.12. - Oficer odpowiedzialny za wsparcie raid leader’a posiada rangę `Oficer`, `Oficer (PVE)`.
 • 4.2. - Rangi specjalne
 • 4.2.1. - Rangi specjalne to rangi, które uściślają obowiązki osoby, która taką rangę posiada. Są rozwinięciem rang opisanych w rozdziale 4.1. W grze reprezentowane są poprzez odpowiednią notkę. Na serwerze głosowym (Discord) poprzez przypisaną dodatkową rangę.
 • 4.2.2. - Opis rang specjalnych
 • 4.2.2.1. - Oficer (Ekonomia) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się również zarządzaniem gildyjnym bankiem i funduszem, sprzedażą przedmiotów pozyskanych podczas gildyjnych wydarzeń, zakupem przedmiotów użytecznych na wydarzeniach (np. jedzenie, flaski, poty, itp.).
 • 4.2.2.2. - Oficer (Rekrutacja) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się również zarządzaniem i przeprowadzaniem procesu rekrutacji.
 • 4.2.2.3. - Oficer (PVE) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się wsparciem raid leader’a.
 • 4.2.2.4. - Oficer (PVP) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się organizowaniem wydarzeń związanych z PVP.
 • 6.4. - Ekonomia: `Oficer (Ekonomia)` > `Guild Master` > `Oficer`

Zmienione punkty regulaminu

 • 1.9. - W razie jakichkolwiek niedogodnieńniedogodności zawsze można skontaktować się z oficerem i/lub [...]
 • 1.13.1.10. Na Discord nick musi mieć formę <nazwa main'a>[ (<opcjonalna ksywa>)], np. Nutka (Nuta), Rapth (Pagan), Sivion.
 • 2.1.4. - Tzw. `transakcje wiązane` nie są akceptowane, tj. w głównym składzie PVE niedopuszczalne jest by taka sytuacja wystąpiła. Za `transakcję wiązaną` uznaje się dołączenie do wydarzenia PVE "grupy" osób blisko ze sobą związanych, np. małżeństwo, para, rodzeństwo, `grupę znajomych, która musi zawsze ze sobą grać` itp. Oficer PVE (np. Raid Leader) ma prawo zignorować tą zasadę wg. swojego uznania. Na prośbę `Raid Leader` ten punkt może zostać zignorowany.
 • 2.1.7. - Oficer PVERaid Leader może wymagać posiadania konkretnych addonów od uczestników wydarzenia PVE.
 • 2.1.11. - Uczestnictwo w wydarzeniu PVE na alcie jest możliwe po zgodzie oficera PVE (np. Raid Leader'a)raid leader'a.
 • 2.1.14. - Osoby planujące dłuższą przerwę od gry proszone są o informowanie o tym oficera PVE.
 • 2.2.4. - Jeśli grupa nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych, gracze o wyższej randze mają pierwszeństwo, chyba, że oficer PVE (np. Raid Leader)Raid Leader zadecyduje inaczej.
 • 2.2.6.2. - Na raid moze przyjść ograniczona liczba altów. Osoba chcąca przyjść na raid altem musi to wystarczająco wcześnie zgłosić `Raid Leaderowi`raid leader'owi.
 • 2.2.7.2. - Zaproszenia odbywają się podstawie tego jak dana osoba może raidować. Wyznaczone są następujące opcje:
  • CORE - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Ma najwyższy priorytet i pewny spot. Jest zobowiązana do poinformowania `Raid Leader` lub `Oficer (PVE)`oficera przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
  • FULL - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Tak długo jak są miejsca i możliwości ma pewny spot. Ma szanse przejść do CORE po nieokreślonym czasie. Jest zobowiązana do poinformowania `Raid Leader` lub `Oficer (PVE)`oficera przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
 • 2.2.7.3. - Odpowiednia klasyfikacja ustalana jest podczas rekrutacji i dalszego wspólnego grania. Jeśli ktoś z SEMI lub niżej chciałby przejść na FULL (lub w drugą stronę) powinien skontaktować się z `Raid Leader` lub `PVE Oficer`oficerem.
 • 2.5.2. - Przedmioty BoP - W sytuacji, gdy ktoś nie potrzebuje otrzymanego przedmiotu powinienjest zobligowany przekazać tą informację do `Raid Leader` lub `Oficer PVE`. Po takiej informacji `Raid Leader` albo `Oficer PVE` prosi o wykonanie `/roll` lub w wyjątkowych sytuacjach wskazuję osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. Osoba wskazana przez `Raid Leader` / `Oficer PVEoficera. Po takiej informacji oficer prosi o wykonanie `/roll` lub w wyjątkowych sytuacjach wskazuję osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. Osoba wskazana przez oficera lub w przypadku wykonywania rolli osoba z najwyższym wynikiem otrzymuje przedmiot. W przypadku, gdy będzie kilka takich samych przedmiotów i wielu zainteresowanych, kolejne najwyższe rolle lub wskazane osoby, otrzymują kolejne przedmioty. W przypadku, gdy zwycięzca `roll'a` zrezygnuje z otrzymania przedmiotu, otrzymuje go osoba z kolejnym najwyższym wynikiem. W przypadku całkowitego braku zainteresowania przedmiotem, właściciel przedmiotu ma dowolność w rozporządzaniu nim. Wszelkie spory i decyzje są rozwiązywane i wykonywane zgodnie z priorytetem opisanym w punkcie 5.16.2 regulaminu.
 • 2.5.3. - Przedmioty BoE - W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, właściciel jest zachęcany do przekazania go osobie, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.5.2. Osoba, która otrzyma dany przedmiot musi go założyć i wyczyścić z niego flagę BoE. Jeśli dany przedmiot nie jest nikomu potrzebny właściciel jest zachęcany do przekazania go `Oficer Ekonomiczny`oficerowi w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie jest dobrowolne.
 • 4.2.3. - Zmiana rangi
 • 4.2.3.1. - W przypadku dłuższego czasu nieaktywności następuje degradacja do rangi `Offline`.
 • 4.2.3.2. - Promocja na rangę `Member` następuje po pewnym czasie spędzonym w gildii.
 • 4.2.3.3. - Promocja na rangę `Veteran` następuję po decyzji oficera związanego z PVE lub PVPoficerów.
 • 6.2. - Raid: `Raid Leader` > `Oficer (PVE)` > `Guild Master` > `Oficer`
 • 6.3. - Rekrutacja: `Oficer (Rekrutacja)`RBG: PVP Leader` > `Guild Master` > `Oficer`

2021-05-12

Nowe punkty regulaminu

 • 5. Notka gildijna w rosterze:
 • 5.1 Notka gildyjna w rosterze powinna spełniać następujący format: `MR[ / OR]<; MAIN>[; Text]`; gdzie:
  • MR - Main role, np. TANK, HEAL, MDPS, RDPS
  • OR - Off role, np. TANK, HEAL, MDPS, RDPS
  • [] - element opcjonalny
  • <; MAIN> - Jeśli postać to alt to po średniku musi zawierać nazwę maina
  • Text - dowolny text
  Przykłady:
  • Hiacynthia - Notka: `HEAL / RDPS ; Nutka`
  • Nutka - Notka: `MDPS`

Zmienione punkty regulaminu

 • 5.6. Priorytety decyzyjności:
 • 5.1.6.1. Ogólne: `Guild Master` > `Oficer`
 • 5.2.6.2. Raid: `Raid Leader` > `Oficer (PVE)` > `Guild Master` > `Oficer`
 • 5.3.6.3. Rekrutacja: `Oficer (Rekrutacja)` > `Guild Master` > `Oficer`
 • 5.4.6.4. Ekonomia: `Oficer (Ekonomia)` > `Guild Master` > `Oficer`
 • 6.7. Postanowienia końcowe
 • 6.1.7.1. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie.
 • 6.2.7.2. Dziel się swoimi opiniami i propozycjami, każda zostanie wysłuchana.
 • 6.3.7.3. Niestosowanie się do regulaminu może skutkować usunięciem z gildii.
 • 6.4.7.4.`Guild Master` w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z regulaminem.

2021-03-20

Nowe punkty regulaminu

 • 2.2.7. Zaproszenia na raid
 • 2.2.7.1. Aby otrzymać zaproszenie na raid nie trzeba zapisywać się do kalendarza.
 • 2.2.7.2. Zaproszenia odbywają się podstawie tego jak dana osoba może raidować. Wyznaczone są następujące opcje:
  • CORE - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Ma najwyższy priorytet i pewny spot. Jest zobowiązana do poinformowania `Raid Leader` lub `Oficer (PVE)` przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
  • FULL - Osoba, która musi być na każdym raidzie. Zaproszenie jest dawane automatycznie. Tak długo jak są miejsca i możliwości ma pewny spot. Ma szanse przejść do CORE po nieokreślonym czasie. Jest zobowiązana do poinformowania `Raid Leader` lub `Oficer (PVE)` przynajmniej dzień wcześniej, jeśli nie będzie w stanie się pojawić na danym raidzie.
  • SEMI - Osoba, która raiduje od czasu do czasu. Jej obecność na raidzie nie jest wymagana. Tak długo jak są miejsca, możliwości i chęci to dostanie zaproszenie na raid. Ma niski priorytet.
  • Wszyscy pozostali - Osoby, które raczej nie raidują. Obecność na raidzie nie jest wymagana. Tak długo jak są miejsca, możliwości i chęci to dostaną zaproszenie na raid. Mają najniższy priorytet.
 • 2.2.7.3. Odpowiednia klasyfikacja ustalana jest podczas rekrutacji i dalszego wspólnego grania. Jeśli ktoś z SEMI lub niżej chciałby przejść na FULL (lub w drugą stronę) powinien skontaktować się z `Raid Leader` lub `PVE Oficer`.
 • 2.2.7.4. Obecna klasyfikacja jest zawsze dostępna pod konkretnym linkiem znajdującym się w miejscu do tego przeznaczonym (np. kanał Discord poświęcony PVE).

Zmienione punkty regulaminu

 • 4.2.4.2.3. Zmiana rangi
 • 4.2.14.2.3.1. W przypadku dłuższego czasu nieaktywności następuje degradacja do rangi `Offline`.
 • 4.2.24.2.3.2. Promocja na rangę `Member` następuje po pewnym czasie spędzonym w gildii.
 • 4.2.34.2.3.3. Promocja na rangę `Veteran` następuję po decyzji oficera związanego z PVE lub PVP.

2021-03-06

Zmienione punkty regulaminu

 • W sytuacji gdy ktoś nie potrzebuje otrzymanego przedmiotu zachęcany jest do przekazania tej informacji oficerowi PVE a następnie przekazanie przedmiotu wskazanemu graczowi. Gracze zainteresowani danym niepotrzebnym przedmiotem zgłaszają taką informacje oficerowi PVE, który następnie prosi o wykonanie /roll lub wskazuje osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. W przypadku całkowitego braku zainteresowania przedmiotem, uczestnicy wydarzenia PVE zachęcani są do zdisenchantowania go i przekazania (przekazanie jest dobrowolne) oficerowi ekonomicznemu w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby).
 • W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, który nie jest potrzebny, uczestnicy wydarzenia PVE zachęcani są do przekazania go oficerowi ekonomicznemu w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie jest dobrowolne.
 • 2.5.2. Przedmioty BoP - W sytuacji, gdy ktoś nie potrzebuje otrzymanego przedmiotu powinien przekazać tą informację do `Raid Leader` lub `Oficer PVE`. Po takiej informacji `Raid Leader` albo `Oficer PVE` prosi o wykonanie `/roll` lub w wyjątkowych sytuacjach wskazuję osobę, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej. Osoba wskazana przez `Raid Leader` / `Oficer PVE` lub w przypadku wykonywania rolli osoba z najwyższym wynikiem otrzymuje przedmiot. W przypadku, gdy będzie kilka takich samych przedmiotów i wielu zainteresowanych, kolejne najwyższe rolle lub wskazane osoby, otrzymują kolejne przedmioty. W przypadku, gdy zwycięzca `roll'a` zrezygnuje z otrzymania przedmiotu, otrzymuje go osoba z kolejnym najwyższym wynikiem. W przypadku całkowitego braku zainteresowania przedmiotem, właściciel przedmiotu ma dowolność w rozporządzaniu nim. Wszelkie spory i decyzje są rozwiązywane i wykonywane zgodnie z priorytetem opisanym w punkcie 5.1 regulaminu.
 • 2.5.3. Przedmioty BoE - W sytuacji gdy spadnie przedmiot BOE, właściciel jest zachęcany do przekazania go osobie, która może dany przedmiot wykorzystać najlepiej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.5.2. Osoba, która otrzyma dany przedmiot musi go założyć i wyczyścić z niego flagę BoE. Jeśli dany przedmiot nie jest nikomu potrzebny właściciel jest zachęcany do przekazania go `Oficer Ekonomiczny` w celu sprzedaży go i zasileniu finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie jest dobrowolne.

2021-01-24

Nowe punkty regulaminu

 • 2.2.6. Raidowanie Altami.
 • 2.2.6.1. O uczesnictwie alta na raidzie decyduje `Raid Leader`.
 • 2.2.6.2. Na raid moze przyjść ograniczona liczba altów. Osoba chcąca przyjść na raid altem musi to wystarczająco wcześnie zgłosić `Raid Leaderowi`.
 • 2.2.6.3. Dopuszczlane jest raidowanie altami pod warunkiem, że nie zaburzy to składu raidowego ani postępów na danym raidzie. Przykładowo gdy tank chciałby przyjsć jako healer musi być osoba w raidzie, która zajmie jego miejsce jako tanka.
 • 2.2.6.4. Osoba, która przyszła na raid altem musi być gotowa do zmiany na maina w każdej chwili. Moment ten wskazuje `Raid Leader`.
 • 2.2.6.5. Alt nie może zakłócać zasad dystrybuji lootu.
 • 2.5.4. Priorytetyzacja dystrybucji lootu: `main spec` > `off spec` > `alt`.

2020-12-12

Nowe punkty regulaminu

 • 4.2.2.4. Oficer (PVP) – Poza pełnieniem obowiązków zwykłego oficera zajmuje się organizowaniem wydarzeń związanych z PVP.

2020-10-12

Zmienione punkty regulaminu

 • 1.5. W kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. jednakże wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.W kanałach gildii nie ma specjalnych zasad czy zastrzeżeń dotyczących słownictwa, tematów, itp. (nie licząc uwzględnionych w punkcie 1.2.), ale niektóre tematy posiadają swoje kanały tematyczne gdzie treści z nimi związane powinny być umieszczane. Dodatkowo wskazane jest zachowanie szacunku do innych członków gildii.
 • 1.13. Obecność na Discord wymaga użycia nazwy głównej postaci z gry jako pseudonimuNa Discord nick musi mieć formę <nazwa main'a>[ (<opcjonalna ksywa>)], np. Nutka (Nuta), Rapth (Pagan), Sivion.

2020-09-12

Nowe punkty regulaminu

 • 2.2.5. Podejście do danego bossa trwa do śmierci bossa, śmierci całego raidu lub polecenia „wipe”. Polecenie „wipe” może zostać wydane tylko przez Raid Leader’a lub wyznaczoną przez nigo osobę.

Zmienione punkty regulaminu

 • 2.5.2. [...] go i przekazania (przekazanie nie jest obowiązkoweprzekazanie jest dobrowolne) oficerowi ekonomicznemu [...]
 • 2.5.3. [...] finansów gildii (zużywanych na naprawy i zasoby). Przekazanie nie jest obowiązkowe.Przekazanie jest dobrowolne. [...]